Handleiding verantwoording DBBC via het berichtenverkeer van VECOZO

Nieuwsbericht
31 maart 2020

Voor het verantwoorden van forensische zorg wordt met ingang van 2020 gebruik gemaakt van het berichtenverkeer van VECOZO. Voor het declareren van forensische zorg werkt DJI en haar zorgaanbieders reeds via dit kanaal. In eerdere nieuwsflitsen is aangekondigd dat zorgaanbieders de berichtstandaard FZ811/812 dienen te hanteren voor het verantwoorden van Onderhandenwerk (OHW) en de afgesloten maar nog niet gefactureerde DBBC (ANG) trajecten. Op de website van Vektis is deze standaard terug te vinden.
Op de website forensischezorg.nl is de “handleiding verantwoording forensische zorg via berichtenverkeer” geplaatst. In deze handleiding staat het proces van verantwoorden beschreven, als ook de vereisten en termijnen. In het document staan ook alle fout-retourcodes die de indiener van de verantwoording kan ontvangen op basis van controles die door VECOZO dan wel DJI worden uitgevoerd.