Handboek Forensische Zorg

Nieuwsbericht
8 september 2017

Op deze website is een nieuwe versie van het Handboek Forensische Zorg geplaatst. In de versie van september 2016 stond in de inleiding vermeld dat het Handboek vanaf de Aanbesteding 2018 als los document zou komen te vervallen en de info vanaf dat moment beschikbaar zou zijn op de website. Voortschrijdend inzicht heeft gemaakt dat wij besloten hebben het Handboek als los document te handhaven. Er is daarom een nieuwe versie gepubliceerd, waarin deze passage is komen te vervallen. Verder is het document ongewijzigd.

Via deze link kunt u het document openen.