Gids prestatie-indicatoren Forensische psychiatrie verslagjaar 2022

Nieuwsbericht
21 december 2021

In de nieuwflits van november  stond dat de indicatorengids 2022 later gepubliceerd zou worden. De indicatorengids is inmiddels gereed en gepubliceerd op de website, deze staat hier.

Door de invoering van het zorgprestatiemodel en de bijkomende knelpunten die eventueel van toepassing zijn bij de aanlevering van de cijfers zal de eerste aanlevering eenmalig voor het verslagjaar 2022 vervallen. Voor het verslagjaar 2022 zal er dus één aanlevering zijn met de peildatum 31 december 2022. Dit staat tevens beschreven in de indicatorengids 2022.