Gewijzigde aanbestedingswet

Nieuwsbericht
13 juli 2017

Afgelopen jaar is een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Het verlichte regime dat van toepassing was op de inkoop forensische zorg is komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. Het betekent een andere aanpak van de inkoopprocedure dan zorgaanbieders uit voorgaande jaren gewend zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te kopen op basis van individuele productie uit het verleden. De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) heeft de consequenties voor de inkoop 2018 in kaart gebracht en de voorgenomen wijzigingen met het veld in een marktconsultatie besproken.

Hieronder volgt de voorlopige planning voor de aanbestedingsprocedure 2018. Wijzigingen worden via Tenderned, de website en de nieuwsflitsen van Forensische Zorg gecommuniceerd.

#

Agenda onderdeel

Datum

1.

Aankondiging aanbesteding op Tenderned

22 augustus 2017

2.

Publicaties:

  • Aanbestedingsleidraad 2018
  • Productievoorstel Justitiële FPC’s (en Rijksklinieken) 2018
  • Handleiding Financiering en Registratie 2018
  • Handleiding Planning & Control 2018

22 augustus 2017

3.

Informatiebijeenkomst inkoop 2018 (Jaarbeurs)

7 september 2017

4.

Schriftelijke indiening vragen n.a.v. de Aanbestedingsleidraad 2018

11 september 2017

5.

Publicatie schriftelijke beantwoording van vragen in:

  • Nota van Inlichtingen (NvI) aanbesteding 2018
  • Nota van Inlichtingen productievoorstel Justitiële FPC 2018

20 september 2017

6.

Indienen van offerte (digitaal via FORZA)

Uiterlijk 16 oktober 2017 om 23.59 uur

7.

Verificatieperiode

16 oktober 2017 –

17 november 2017

8.

Kennisgeving resultaat beoordeling

17 november 2017

9.

In gang zetten ondertekening contract

7 december 2017

De meest actuele data staan op de online agenda.
 
Op 7 september 2017 organiseert de divisie ForZo/JJI een informatiebijeenkomst voor de aanbesteding 2018. Deze bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van de Jaarbeurs in Utrecht van 13.00-17.00 uur. Tijdens deze middag wordt de aanbestedingsprocedure nader toegelicht en is er ruimte voor vragen gereserveerd. Deelnemers wordt verzocht om alle inkoopdocumenten die op 22 augustus worden gepubliceerd te lezen vóór deelname aan de bijeenkomst. Alle documenten zijn beschikbaar via de website.