Gewijzigd Beleidskader Plaatsing tbs-dwang

Nieuwsbericht
9 juni 2016

Naast Veldzicht neemt sinds dit voorjaar ook FPC de Van Mesdag tbs-patiënten die tot ongewenst vreemdeling zijn of worden verklaard op. De capaciteit van 30 bedden bij Veldzicht is niet toereikend om deze groep tbs-gestelden behandeling te bieden die gericht is op terugkeer naar hun land van herkomst. Het betreft geen uitbreiding van de capaciteit bij de Van Mesdag, maar een differentiatie binnen de bestaande capaciteit. Het Beleidskader Plaatsing tbs-dwang is om deze reden aangepast met de volgende tekst:
Als een tbs-gestelde geen rechtmatig verblijf in Nederland meer heeft (of dreigt te krijgen) zal deze, afhankelijk van de beschikbare plaatsen, in FPC Veldzicht dan wel in FPC Van Mesdag geplaatst worden ter voorbereiding op de repatriëring naar het land van herkomst of het land waarvan zij de nationaliteit bezitten. Dit kan direct bij een eerste opname zijn, maar ook gedurende de behandeling vanuit een ander FPC. Als de capaciteit t.b.v. vreemdelingen in Veldzicht en de Van Mesdag volledig is benut zal de tbs-gestelde in een ander FPC worden geplaatst en op de wachtlijst voor Veldzicht of de Van Mesdag worden geplaatst.

Binnenkort ontvangen de directeuren van de tbs-klinieken een brief met meer informatie over deze aanwijzing en het beleid.  Het aangepaste Beleidskader is te vinden op de website van Forensische Zorg.