Geactualiseerde informatiefolder “eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel”

Nieuwsbericht
28 januari 2016

De informatiefolder “eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel” is geactualiseerd en gepubliceerd op de website.

In de informatiefolder is aangegeven dat, net als bij een vrijwillige opname op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), een eigen bijdrage voor het verblijf in de instelling moet worden betaald.

Hierbij geldt dat met ingang van 1 januari 2016 voor personen die op grond van een strafrechtelijke titel voor behandeling zijn opgenomen in een GGz-instelling de ingangsdatum van het innen van de eigen bijdrage gelijk is getrokken aan de systematiek die geldt voor een vrijwillige opname op grond van de Wlz. Dit betekent dat door deze personen in de meeste gevallen pas na drie jaar een eigen bijdrage voor zorg met verblijf moet worden betaald. Voor personen die op grond van een strafrechtelijke titel verblijven in een RIBW is de ingangsdatum voor het innen van de eigen bijdrage niet gewijzigd.

Verder zijn in de folder de bedragen die gelden voor de hoge / lage eigen bijdrage en de zak- kleedgeldgrens geactualiseerd.

Aanbieders van forensische zorg met verblijf worden verzocht bij de intake de geactualiseerde informatiefolder met het vragenformulier aan de patiënt te overhandigen.