Frequentie verantwoorden DBBC forensische zorg 2021 - handleiding bekostiging & verantwoording 2021 OFZ

Nieuwsbericht
14 december 2020

In de handleiding bekostiging & verantwoording 2020 OFZ staat dat de frequentie van verantwoorden van DBBC gerelateerde zorg met ingang van 2021 iedere maand moet plaatsvinden. Na bedachtzaam wegen en overleg met de werkgroep FVFZ is besloten om de frequentie van verantwoorden voor 2021 gelijk te houden aan de bestaande cyclus van verantwoorden in 2020, dat betekent: ieder kwartaal. De lastenverlichting die beoogt was door het automatisch verantwoorden door middel van het berichtenverkeer is nog niet gerealiseerd, daarom is het onwenselijk om iedere maand te verantwoorden. Voor het verantwoorden van de ZZP/EP/VPT blijft de frequentie ongewijzigd in 2021 ten opzichte van 2020.

De geactualiseerde handleiding bekostiging & verantwoording 2021 OFZ staat gepubliceerd op de website.