Format aanmelding VPT

Nieuwsbericht
4 augustus 2017

Format aanmelding VPT

Aangezien het om reeds bekende cliënten gaat, er staat al een indicatiestelling voor beschermd wonen in Ifzo waarop VPT kan aansluiten, hebben wij gekozen voor een eenvoudig format. Het format is ook te vinden via deze link.