Financiële informatiebijeenkomst DBBC’s 19 maart 2015

Nieuwsbericht
20 maart 2015

Op 19 maart 2015 vond de eerste financiële informatiebijeenkomst van DForZo plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. De opkomst van deze eerste bijeenkomst was met ruim 95 personen erg hoog. De bijeenkomst richtte zich voornamelijk op de DBBC-systematiek, waarbij stilgestaan is bij de ontstaansgeschiedenis van de DBBC’s en is teruggekeken op het verloop van het proces rondom de afrekeningen 2013. Daarnaast is aandacht besteed aan de opbouw van het DBBC-drempeloverzicht. Tussendoor was een korte pauze ingepland. Dit gaf de zorgaanbieders de gelegenheid om met elkaar en met DForZo in gesprek te gaan onder het genot van een smoothie, lekkere koffie of een frisdrank.  De middag werd afgesloten met een vooruitblik op de afrekeningen 2014. Een aantal zorgaanbieders heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om vragen te stellen. Tevens heeft een hoog aantal zorgaanbieders het feedbackformulier ingevuld. Mede op basis van de uitkomst van de evaluatie zal DForZo beoordelen of een dergelijke bijeenkomst vaker zal worden georganiseerd en welke zaken daarin eventueel zullen worden behandeld.

Bijgaand treft u de presentaties van 19 maart aan en de vragen en antwoorden naar aanleiding van de bijeenkomst.