Financiële bijeenkomst DBBC's en Facturatie ZZP 20 augustus 2015

Nieuwsbericht
21 augustus 2015

Op 20 augustus 2015 vond de tweede financiële informatiebijeenkomst van DForZo plaats, wederom in de Jaarbeurs te Utrecht. De bijeenkomst bestond uit 2 delen: onduidelijkheden DBBC en facturatie ZZP / extramurale parameters. In dit eerste deel van de bijeenkomst werd nader ingegaan op de onduidelijkheden rondom het verrekenbedrag 2011 en 2012, het structurele voorschot en de efficiencykorting. In het tweede deel van de bijeenkomst is het facturatieproces inzake ZZP en extramurale parameters toegelicht. Hierin kwamen onder meer de implementatiestrategie, de declaratie-standaard, declaratieprotocol en implementatieplanning aan bod.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de forensische zorg alleen nog middels (goedgekeurde) facturatie bekostigd, naast de DBBC's dus nu ook de ZZP's en extramurale parameters. Gelet op de complexiteit van de bekostiging van de forensische zorg zal dit niet de laatste bijeenkomst zijn. DForZo zal hoogstwaarschijnlijk ook volgend jaar (een) bijeenkomst(en) organiseren. Houd de nieuwsbrieven en -flitsen daarom goed in de gaten.

Bijgaand treft u de presentaties van 20 augustus aan.