Facturatie ZZP 2016

Nieuwsbericht
26 juni 2017

In het declaratieprotocol Forensische Zorg staan de afspraken en controles die aan de declaratie van geleverde ZZP en EP zorg zijn verbonden. Hierin staat het volgende opgenomen in artikel 2.6.3. Termijn voor jaarafsluiting: Declaraties (inclusief correcties) moeten uiterlijk 1 april van het op de prestatieperiode volgende kalenderjaar worden ingediend.

Aangezien bovengenoemde datum verstreken is maar nog niet alle ZZP/EP over het jaar 2016 zijn gefactureerd, stelt de divisie ForZo/JJI de zorgaanbieder nog  tot 1 augustus 2017 in staat om alle ZZP/EP facturen over het jaar 2016 in te dienen. Na 1 augustus 2017 is het niet meer mogelijk om ZZP/EP over het jaar 2016 te factureren.

De divisie ForZo/JJI heeft de daadwerkelijk goedgekeurde facturatie nodig om de productie over 2016 (tijdig) te kunnen vaststellen.

De divisie ForZor/JJI roept op tot een tijdige declaratie van de geleverde zorg uit 2016.