Evaluatie prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Nieuwsbericht
7 mei 2019

Het EFP heeft in samenwerking met de  divisie ForZo/JJI de huidige prestatie-indicatoren (PI’s) geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst is uitgezet onder de contactpersonen voor het aanleveren van de PI’s en is daarnaast gepubliceerd op het platform KNAPP.

De vragenlijst stond open van 20 december 2018 t/m 1 februari 2019. In totaal is de vragenlijst 58 keer ingevuld, waarbij 92 personen betrokken waren. De bevindingen uit deze evaluatie zijn beschreven in het “Rapport evaluatie prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie”.

De rapportage is één van de onderdelen die als input gebruikt wordt om het huidige kwaliteitsbeleid door te ontwikkelen naar een toekomstbestendig en sectorbreed gedragen kwaliteitsbeleid.