Evaluatie prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Nieuwsbericht
28 december 2018

De Divisie ForZo/JJI is bezig om het huidige kwaliteitsbeleid door te ontwikkelen naar een toekomstbestendig en sectorbreed gedragen kwaliteitsbeleid. Onderdeel van het vormgeven van het nieuwe kwaliteitsbeleid is het evalueren van de huidige prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie.

Graag zou de divisie ForZo/JJI van u horen wat uw ervaringen zijn bij het gebruik van de huidige prestatie-indicatoren door deze online vragenlijst: https://goo.gl/forms/1a1HNIMhyBaUudSC2.

De vragenlijsten worden anoniem ingevuld en uw feedback zal worden gebruikt als input voor het nieuw te ontwikkelen kwaliteitsbeleid.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.