Evaluatie aanbesteding forensische zorg 2018

Nieuwsbericht
23 februari 2018

Januari jl. is de aanbesteding forensische zorg definitief afgerond. Om te kunnen leren van de ervaringen van de inschrijvende zorgaanbieders voor toekomstige inkoopprocedures, is aan alle deelnemers de mogelijkheid geboden om deze aanbesteding te evalueren.

Bij deze evaluatie is gebruik gemaakt van een online vragenlijst die van 15 januari 2018 tot en met 2 februari 2018 onder alle partijen is uitgezet die zich hebben ingeschreven voor de aanbesteding forensische zorg 2018. Naast de online vragenlijst is op 20 februari 2018 een bijeenkomst geweest om dieper in te gaan op de resultaten

De uitkomsten van de online vragenlijst en de bijeenkomst zijn gepubliceerd in het rapport Evaluatie met zorgaanbieder, deze kunt u hier vinden .