Erratum Indicatorengids Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie 2018

Nieuwsbericht
16 oktober 2018

Er zijn wijzigingen in de gids met betrekking tot de Prestatie Indicatoren verslagjaar 2018 doorgevoerd. 

Ten tijde van de uitvraag van de PI 2017, zijn enkele fouten in de gids ontdekt. Per abuis was bijvoorbeeld een stap van indicator 3.2 bij drie zorgsettingen weggevallen. Hier is een herstelactie voor uitgevoerd. De aanbieders op wie dit van invloed was, zijn in een eerder stadium hierover geïnformeerd.  

Helaas betekent deze ontdekking ook dat de fout met terugwerkende kracht over verslagjaar 2018 gecorrigeerd dient te worden, om een foutief beeld van de betreffende indicatoren te voorkomen.  

Via deze link treft u het erratum aan met welke fouten zijn gecorrigeerd, en hier vindt u de PI gids 2018 versie 2.0, met in geel de aanpassingen t.o.v. de gids die eerder gepubliceerd is (versie 1.0).