Electronische verwerking van facturen mbt ZZP’s en extramurale parameters in 2016

Nieuwsbericht
20 april 2016

In de nieuwsflits van 04-02-2016 bent u geïnformeerd over de voortgang en planning van het project over de electronische verwerking van facturen van de door u geleverde zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en extramurale parameters (EP's). De uitrol van de software naar productie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit betekent dat u de door u geleverde prestaties, via electronische weg kunt declareren bij de Divisie Forzo/JJI. Zoals eerder aangegeven worden de goedgekeurde declaraties eerst verrekend met de verstrekte voorschotten over de maanden januari, februari en maart.  

Zorgaanbieders die nog bezig zijn om de facturatie in te regelen, kunnen voor ondersteuning hun vragen stellen via zzpfacturatie@dji.minjus.nl. Via dit emailadres kan ook worden aangegeven dat een eerste ZZP-factuur wordt ingediend, zodat deze in de verwerking gevolgd kan worden. Het is ook mogelijk om een klein testtraject af te spreken om de puntjes op de i te zetten, voordat de facturatie in de productie-omgeving wordt opgestart.

De in de huidige release opgenomen declaratiecontroles zullen in de komende periode verder worden uitgebreid. Hiervoor is inmiddels een vervolgproject gestart.

Voor meer technische informatie wordt verwezen naar:

Het Declaratieprotocol Forensische Zorg met betrekking tot de facturatie van ZZP’s en extramurale parameterwaarden kunt u vinden op onze website.