Eindverantwoordingsproces ZZP/EP/VPT 2020 via berichtenverkeer VECOZO

Nieuwsbericht
15 september 2020

Eerder is medegedeeld dat de eindverantwoording 2020 van ZZP/EP/VPT gerelateerde zorg moet gebeuren aan de hand van de FZ811 v2.0 vektis standaard (https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden/FZ811-2.0).
Additioneel is het noodzakelijk dat het aanbieden van het bericht plaatsvindt via het berichtenverkeer van VECOZO. Om dit mogelijk te maken moeten zorgaanbieders zich aanmelden voor de dienst “financiële verantwoording forensische zorg”. Deze dienst is beschikbaar op de website van VECOZO (https://www.vecozo.nl/diensten/financiele-verantwoording-forensische-zorg/).

De dienst van VECOZO biedt 2 alternatieven:

  • Een geautomatiseerde koppeling tussen het EPD en VECOZO waardoor zorgaanbieders vanuit hun EPD de eindverantwoording kunnen indienen, hiervoor hebben zij een systeem certificaat nodig.
  • Persoonlijk aanloggen in het portaal van VECOZO en via de dienst de verantwoording handmatig uploaden, hiervoor hebben zorgaanbieders een persoonlijk certificaat nodig.

Het alternatief dat zorgaanbieders kiezen is afhankelijk van het wel of niet hebben van de koppeling, voor vragen over dit onderdeel kunnen zorgaanbieders met hun softwareleverancier in gesprek aan.

Voor vragen over het aanvragen dan wel het proces van aanvragen kunnen zorgaanbieders een email sturen naar support@vecozo.nl