Eindverantwoordingen 2016 (01-06)

Nieuwsbericht
8 mei 2017

De deadline voor de eindverantwoordingen nadert. Een aantal DBBC zorgaanbieders heeft nog geen terugkoppeling op het feedbackformulier gegeven of de 0104 stand doorgestuurd. Het verzoek van de divisie ForZo/JJI is om de deadline van 1 juni 2017 niet te overschrijden en dit zo spoedig mogelijk aan te leveren via ForZa. Zonder 0104 stand kan geen aanlevering met controleverklaring plaatsvinden.