Eindverantwoordingen 2015

Nieuwsbericht
24 maart 2016

ForZo/JJI werkt op dit moment hard aan de processtappen aangaande de eindverantwoordingen 2015 inclusief Controleverklaring (Budgetparameters, DBBC en TBS). Per 1 april 2016 (streefdatum) zal het volgende in FORZA beschikbaar worden gesteld:

  • Verantwoordingsheet Budgetparameters (BP) 2015 (incl. Controleverklaring)
  • Verantwoordingsheet TBS 2015 (incl. Controleverklaring)
  • Verantwoordingsheet DBBC 2015 (incl. Controleverklaring)

Verantwoordingsheets Budgetparameters 2015 (incl. CV) en TBS 2015 (incl. CV)

De verantwoordingsheets BP 2015 en TBS 2015 werden voorheen beschikbaar gesteld in een excelformat op de website van ForZo/JJI. Deze verantwoordingsheets (inclusief alle tabbladen) zijn per 1 april 2016 online beschikbaar, in te vullen en te versturen/uploaden via FORZA.

Net als bij de verantwoordingsheet DBBC zullen enkele gegevens reeds zijn ingevuld. U hoeft als zorgaanbieder alleen de aantallen en eventueel een aantal totaalbedragen in de betreffende tabbladen in te vullen. Daarnaast dient (indien van toepassing) de zorgaanbieder op clientniveau gegevens te verstrekken met betrekking tot 1e opnames, FPT, etc. De ingevulde tabbladen worden vervolgens door de externe accountant gecontroleerd (conform het betreffende controleprotocol). De afgegeven controleverklaring en het daarbij behorende tekenblad dienen vóór 1 juni 2016 via FORZA te zijn geupload.

Verantwoordingsheet DBBC 2015 (incl. CV)

ForZo/JJI heeft op basis van de aanlevering 1502 (Eindverantwoording exclusief CV) een terugkoppeling gegeven aan alle DBBC zorgaanbieders. Deze terugkoppeling vormt weer input voor de (concept) verantwoordingsheet DBBC 2015 (incl. CV) en deze sheet zal per 1 april 2016 beschikbaar zijn in FORZA.

Dit concept verantwoordingsheet DBBC 2015 (incl. CV) wordt uiterlijk op 22 april, ter toetsing doorgestuurd via FORZA aan ForZo/JJI. ForZo/JJIdraagt er zorg voor dat uiterlijk in de week van 25 tot en met 29 april 2016 hierop een terugkoppeling plaatsvindt. De standen worden, na de eventuele teruggekoppelde aanpassingen en na het overzetten van deze standen in de verantwoordingsheet DBBC 2015 (incl. CV), in ForZa “bevroren”. De “bevroren” stand in FORZA wordt door de accountant gecontroleerd (conform het betreffende controleprotocol). Indien u geen inhoudelijke terugkoppeling op de 1502 stand heeft ontvangen dan kunt u gelijk de verantwoordingsheet DBBC 2015 (inclusief Controleverklaring) in vullen en wordt deze stand “bevroren”. De afgegeven controleverklaring en en het daarbij behorende tekenblad (en eventueel de gewaarmerkte tabbladen DBBC omzet 2015 en NHC omzet 2015) dienen vóór 1 juni 2016 via ForZa te zijn geupload.

Indien de controleverklaring(en) en de daaraan gekoppelde tekenblad(en)/verantwoordingsheet(s) te laat wordt/worden ingediend wordt automatisch het sanctiebeleid toegepast.

 

ForZo/JJI zal wederom een handleiding beschikbaar stellen in FORZA(onder Handleiding/Info, Handleiding Verantwoordingen).