Eindverantwoording ZZP/EP (15-02, concept ZZP/EP eindverantwoording 2016)

Nieuwsbericht
13 januari 2017

De ZZP/EP zorgaanbieders moeten per 15 februari 2017 een concept eindverantwoording indienen. Hiervoor wordt nog een sheet ontwikkeld. De sheet werkt nagenoeg hetzelfde als de DBBC sheet. De divisie ForZo/JJI vult een tweetal tabbladen (ZZP Facturatie en EP facturatie) in met daarin de goedgekeurde facturatiestanden tot en met 31 december 2016. Daarnaast bestaan er een tweetal lege tabbladen ZZP ANG en EP ANG. De zorgaanbieder vult deze in. De eindverantwoordingsheet ZZP/EP bevat ook een totaalblad waarin de facturatiestanden en de ANG standen worden opgeteld en daarmee de totale verantwoording 2016 vormen. In de ANG standen moet alleen items opgenomen worden die niet voor 31 december zijn goedgekeurd vanuit de divisie ForZo/JJI of nog gecorrigeerd moeten worden in 2017.

Eindverantwoording FZG en BONO

Ook bestaat deze eindverantwoording uit het tabblad eindverantwoording FZG. De betreffende FZG zorgaanbieders moeten ook deze sheet invullen. Voor de FPC’s geldt dat zij de BONO’s verantwoorden in de daarvoor bestemde sheet.

Voor zowel de eindverantwoording DBBC als voor de ZZP/EP (en FZG/TBS) geldt dat deze vóór 15 februari 2017 via ForZa bij de divisie ForZo/JJI ingediend moet zijn. Als de eindverantwoording na 15 februari 2017 wordt ingediend treedt het sanctiebeleid in werking. Aanbieders wordt verzocht om zo spoedig mogelijk na beschikbaarstelling van de verantwoordingsheets in ForZa te beginnen.

De divisie ForZo/JJI streeft er naar zo spoedig mogelijk hiervoor een handleiding beschikbaar te stellen in ForZa. Op het moment dat deze beschikbaar is wordt dit via de nieuwsflits meegedeeld.