Eindverantwoording 2020 – wat betekent dat voor u als zorgaanbieder?

Nieuwsbericht
5 november 2020

Het proces Verantwoording forensische zorg staat in de steigers en zorgaanbieders krijgen te maken met wijzigingen. Om die reden zijn de afgelopen maanden diverse nieuwsberichten uitgebracht en worden om de zes weken bijeenkomsten met leden uit de keten, waaronder zorgaanbieders, georganiseerd.

Voor de volledigheid hebben wij de belangrijkste wijzigingen die zorgaanbieders moeten implementeren om te kunnen verantwoorden op een rijtje gezet. Graag verwijzen wij naar de website forensischezorg.nl, naar de rubriek Verantwoordingsdocumenten 2020. Er is een onderscheid tussen DBBC en ZZP zorgaanbieders. Verzoek aan zorgaanbieders om het bericht te lezen wat voor hun zorginstelling van toepassing is.