Eindverantwoording 2020

Nieuwsbericht
14 januari 2021

Start eindverantwoording 2020
Vanaf 18 januari wordt FiZZa open gesteld voor de eindverantwoording. Zorgaanbieders ontvangen een geautomatiseerd bericht wanneer voor hun organisatie de zaak beschikbaar is met daarin het overzicht met de in 2020 goedgekeurde facturatie.
Alle niet goedgekeurde facturatie, het OHW en/of het ANG, moet via het berichtenverkeer wat via Vecozo verloopt worden verantwoord.

Deadlines
Zorgaanbieders moeten vóór 15 februari een (goedgekeurd) bericht met OHW en ANG ingestuurd hebben. Het dringende verzoek is om vóór 1 februari vast een initiële aanlevering van het bericht te doen. Alle aanbieders die voor 1 februari een goedgekeurde aanlevering gedaan hebben ontvangen via FiZZa een omzetrapport (DBBC, ZZP en EP) en, indien van toepassing, een signaalrapportage (alleen DBBC). Op deze manier is tijdig inzicht in de verantwoorde omzet en is het nog mogelijk om voor 15 februari eventuele aanpassingen in te sturen.

FiZZa, E-herkenning en KvK-nummer
In FiZZa staat een zaak voor zorgaanbieders klaar waarin de divisie ForZo/JJI onder andere bestanden met zorgaanbieders deelt. Op sommige momenten in het proces zullen taken uitgevoerd moeten voeren. Daarom is het verzoek aan zorgaanbieders om zo snel mogelijk na de melding in te loggen als het facturatiebestand klaar staat in FiZZa. Dit kan via E-herkenning. Belangrijk is dat de E-herkenning op hetzelfde KvK-nummer is aangemeld als het KvK-nummer waarop de inschrijving via CTM is gedaan.

Goedgekeurd FZ811 bericht
Om het eindverantwoordingsproces 2020 doorgang te kunnen laten vinden is een goedgekeurd FZ811 bericht, het bericht wat via Vecozo in wordt gestuurd met OWH en/of ANG, een vereiste. Zonder goedgekeurd bericht zal de zaak die in FiZZa staat niet naar een volgende status doorgezet worden en is het niet mogelijk om het eindverantwoordingsproces correct te doorlopen. Dit wil zeggen dat alle afkeur die op het FZ811 bericht retour wordt gestuurd in het FZ812 bericht opgelost zal moeten worden. Uitzondering maken is op dit punt niet mogelijk.

Geen productie in 2020
Indien zorgaanbieders (nog) geen forensische zorg geleverd hebben, dan is het verzoek om dit in FiZZa, in de  klaar gezette zaak aan te geven.

Demo FiZZa voor aanbieders met ZZP/EP/VPT contract
Aanbieders die een ZZP/EP/VPT contract hebben, hebben een uitnodiging ontvangen om online kennis te maken met FiZZa. Hiertoe zijn er op een drietal momenten demo’s ingepland, te weten op:
Woensdag 13 januari 2021, 14:00 tot 15:30  Click here to join the meeting
Donderdag 14 januari 2021, 15:00 tot 16:30  Click here to join the meeting
Vrijdag 15 januari 2021, 13:00 tot 14:30  Click here to join the meeting