Eindrapportage Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie

Nieuwsbericht
12 januari 2018

De eindrapportage met daarin de resultaten van de Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2016 is hier gepubliceerd.