E-herkenning ten behoeve van inloggen FiZZa met ingang van kalenderjaar 2021

Nieuwsbericht
15 september 2020

Het nieuwe zaakmanagementsysteem FiZZa is live. Op dit moment is inloggen in het programma alleen mogelijk via 2-factor authenticatie. Met ingang van het eindverantwoordingsproces 2020 zal de 2-factor authenticatie worden vervangen door E-herkenning. E-herkenning is het digitale paspoort waarmee ondernemers zich identificeren aan de overheid. Het biedt de garantie dat op een veilige en gepaste wijze met  gegevens wordt omgegaan. Voor meer informatie over E-herkenning kunnen zorgaanbieders de website: https://www.eherkenning.nl/  bezoeken.

DJI zal voor FiZZa veiligheidsnorm EH3 hanteren.

Waarom niveau EH3?
Zowel in de zorgketen als in de strafrechtketen zijn bepaalde persoonsgegevens volgens de AVG / GDPR geclassificeerd als bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgebonden gegevens zijn door de wetgever (EU) extra beschermd (meer in artikel 4 van de AVG).
Om deze reden is het van belang extra zorgvuldig te zijn dat (indirecte) persoonsgegevens als bijvoorbeeld een strafrechtketennummer niet voor onbevoegden zijn in te zien.

Vraag tijdig E-herkenning met de juiste veiligheidsnorm aan! De ervaring leert dat het doorlopen van het gehele aanmeldproces kan variëren van 2 dagen tot 2 weken.