Doorontwikkeling productstructuur D(B)BC GGZ/FZ

Nieuwsbericht
9 juni 2016

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten aan het doorontwikkelen van de D(B)BC-productstructuur van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (FZ). Het streven is om in 2019 met deze nieuwe productstructuur te werken. Uitgangspunten bij deze doorontwikkeling zijn dat de klinische herkenbaarheid toeneemt, de transparantie voor de patiënt beter wordt en er eerder (niet pas bij afsluiting) zorgkosten kunnen worden gedeclareerd. Daarnaast is het streven dat het nieuwe model bijdraagt aan het verminderen van de administratieve lasten. Inspiratie voor de nieuwe productstructuur is de bekostigingsstructuur voor de GGZ in Engeland (‘het Engelse model’). Van dit model worden elementen overgenomen en aangepast aan de specifieke Nederlandse situatie.

Pilots

Het is een fundamentele verandering met grote gevolgen voor aanbieders, verzekeraars en patiënten. Daarom wordt het nieuwe systeem op weg naar de invoering in 2019 zorgvuldig ontwikkeld, getest en verder aangepast. In verschillende fases werken aanbieders mee aan pilotprojecten. Voor de FZ starten pilots binnenkort.

Doel van de pilot

Het doel is dat zorgprofessionals testen of de vragen begrijpelijk zijn en naar een passend zorgcluster leiden. Het idee is dat een aantal behandelaren in één bijeenkomst van ongeveer vier uur de vragen invult aan de hand van casussen uit hun eigen dagelijkse praktijk (niet herleidbaar). Dat kan ook op een eigen locatie. De NZa neemt de ervaringen mee bij het verder ontwikkelen en testen van het aan de Nederlandse situatie aangepaste model.

Geïnteresseerd?

Wilt u meedoen, of heeft u vragen over de pilots? Neemt u dan contact op met de NZa door de naam van uw instelling en de gegevens van een contactpersoon te mailen naar pilotsggzfz@nza.nl. De NZa neemt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op. Meer informatie over de pilots, waaronder een heldere factsheet.

Meer informatie over de doorontwikkeling van de productstructuur in het algemeen vindt u hier.