Doorontwikkeling prestatie-indicator 2 (continuïteit van zorg) vanaf verslagjaar 2019

Nieuwsbericht
27 juli 2018

In september 2018 wordt de Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2019 gepubliceerd. Deze nieuwsflits is bedoeld om het forensische veld tijdig op de hoogte te brengen van de ingrijpende wijziging in indicator 2, die waarschijnlijk een aanpassing in de registratie of in het EPD behoeft.
De gewijzigde indicator 2 meet naast de noodzaak voor vervolgzorg ook de gewenste vorm van vervolgzorg na behandeling/begeleiding bij de aanbieder. Om die reden is het belangrijk dat de gewenste vorm van uitstroom kan worden gebundeld naar de uitstroomcategorieën die de indicator voorschrijft.

Het advies is om voor het einde van het jaar de wijziging in de registratie of in het EPD in te plannen, zodat per 1 januari 2019 de voorgeschreven uitstroomcategorieën kunnen worden geregistreerd.
Let op: de gids wordt in september door het Forensisch Netwerk definitief gemaakt. Dat betekent dat er mogelijk nog (kleine) wijzigingen in de indicatortekst en genoemde categorieën kunnen worden doorgevoerd.

Via deze link kan de Indicatortekst gedownload worden, deze staat op KNAPP in het netwerk Forensische PI’s. KNAPP is een online platform dat speciaal is ontwikkeld voor professionals die werken binnen de forensische zorg. Het belangrijkste doel van KNAPP is om mensen van verschillende instellingen en disciplines op een gemakkelijke en laagdrempelige manier met elkaar te verbinden, kennis te delen en samen te werken. Bij vragen over de Indicatortekst of KNAPP kan contact gezocht worden met knapp@efp.nl.