Digtale aanmeld- en plaatsingsberichten zijn AAN

Nieuwsbericht
14 juli 2021

In de vorige nieuwsflits werd aangekondigd dat de stroom van digitale aanmeld- en plaatsingsberichten Forensische Zorg (FZ) live zou gaan.
Bij deze de update dat dit ook zo is: in de avond van 13/7 is de versie van IFZO met daarin FZ821 functionaliteit succesvol live gegaan. Vanaf heden staat de berichtenstroom ‘AAN’, en worden voor aanmelding en plaatsing naast brieven ook berichten gegenereerd en naar Vecozo gestuurd. 
Dit is een belangrijke mijlpaal bij het realiseren van administratieve lastenverlichting in de keten. Hier is gedurende 2 jaar naartoe gewerkt en vanuit DJI wordt iedereen bedankt die hieraan heeft meegewerkt. 
Zorgaanbieders kunnen hiervan gebruik maken in geval zij: a) software hebben die de hiervoor benodigde functionaliteit heeft, en zij dit op de juiste wijze hebben ingericht, en b) zich bij Vecozo hebben aangemeld voor de Dienst Plaatsing en Uitvoering.
In een vervolgfase worden nog 2 aanvullende berichtenstandaarden gerealiseerd, namelijk voor de melding start zorg en de melding einde zorg. 
Zie Digitalisering plaatsing | Forensische Zorg voor meer informatie over het project, over aansluiting op berichtenstromen en over de berichtenstandaard. Voor verdere vragen kan contact opgenomen worden met Teun Oosterbaan, implementatiemanager vanuit DJI, via t.oosterbaan@dji.minjus.nl.