Digitale communicatie middag forensische zorg

Nieuwsbericht
2 december 2021

Op dinsdag 7 december van 15.00 tot 16.00 uur organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid een digitale communicatiemiddag forensische zorg. Alle communicatieprofessionals werkzaam in of betrokken bij de forensische zorg zijn uitgenodigd om mee te denken. Tijdens de middag worden de handvatten voor crisiscommunicatie in de Communicatierichtlijn forensische zorg besproken, wordt ingegaan op de uitdagingen op het gebied van communicatie over de forensische zorg en is deze bijeenkomst een aftrap van het communicatienetwerk forensische zorg. Inbreng van alle communicatieprofessionals staat hierbij centraal! Aanmelden kan via mailadres m.j.labree@minjenv.nl. Voorafgaand aan de digitale bijeenkomst ontvangen deelnemers een Webex-uitnodiging. Verzoek dit bericht door te zetten naar communicatieprofessionals werkzaam in uw organisatie!