Digitaal Plaatsingsbericht live per 14 juli

Nieuwsbericht
6 juli 2021

Na een periode van intensieve voorbereidingen gaat per 14 juli aanstaande de stroom van digitale aanmeld- en plaatsingsberichten Forensische Zorg (FZ) live. Dit betekent dat gegevens over aanmelding en plaatsing FZ niet alleen via een pdf vanuit IFZO naar zorgaanbieders worden gestuurd, maar ook via een digitaal bericht. De genoemde gegevens worden dan via Vecozo geautomatiseerd opgehaald bij IFZO en overgenomen in het EPD of andere software van de zorgaanbieders. Dit scheelt veel tijd aan handmatig overnemen en het brengt ook een verbetering met zich mee van de kwaliteit van de gegevens in de keten. Vanaf 14 juli gaat genoemde stroom ‘AAN’. In de eerste fase gaan die zorgaanbieders ervan gebruik maken die a) software hebben die hiervoor benodigde functionaliteit hebben opgeleverd, en b) zich bij Vecozo hebben aangemeld voor de Dienst Plaatsing en Uitvoering. De verwachting is dat gedurende het derde kwartaal van 2021 ongeveer 20 zorgaanbieders hierop aansluiten. In de periode daarna zal dat aantal geleidelijk aan toenemen. Het aansluiten op de genoemde berichtenstroom is belangijk omdat het helpt bij administratieve lastenverlichting en betere datakwaliteit, maar ook omdat het ondersteuning biedt bij de communicatie van het nieuwe Zorgtrajectnummer naar zorgaanbieders. Dat nummer is een belangrijk onderdeel van het Zorgprestatiemodel (ZPM), en is een vereist veld in de declaratie binnen het ZPM. In volgende fasen van het project zullen ook de bestaande ‘terugmeldingen’ van datum aanvang zorg en datum einde zorg worden vervangen door geautomatiseerd berichtenverkeer. Bij elkaar vormt deze berichtenfamilie een mooie bijdrage op weg naar administratieve lastenverlichting in de Forensische Zorg. Zie Digitalisering plaatsing | Forensische Zorg voor meer informatie over het project, over aansluiting op berichtenstromen en over de berichtenstandaard. Voor verdere vragen kan contact opgenomen worden met Teun Oosterbaan, implementatiemanager vanuit DJI, via t.oosterbaan@dji.minjus.nl