Definitieve verrekenbedragen NHC over de transitiejaren 2013 t/m 2017

Nieuwsbericht
25 april 2019

De divisie ForZo/JJI is begonnen met het vaststellen van de definitieve verrekenbedragen NHC van de transitiejaren 2013 t/m 2017. Met de vaststelling van de definitieve verrekenbedragen NHC, wordt de totale NHC-transitieperiode definitief afgerekend. De NHC-transitiejaren 2013 t/m 2017 zullen per jaar en per contractsoort (ofz en tbs) apart worden afgerekend. Alle afrekenbedragen zullen in één keer met u worden gecommuniceerd via Forza.

Het definitieve verrekenbedrag NHC wordt als volgt per zorgjaar en contractsoort berekend:
Kapitaallasten % en NHC % omzet -/- Verrekenbedrag NHC -/- Facturatie NHC (DBBC gerelateerd) = Definitief Verrekenbedrag NHC.

Op de in de jaren 2013 t/m 2017 afgegeven beschikkingen van de NZA, is de gecombineerde kapitaallasten- en NHC-omzet vastgesteld, alsmede het (voorlopige) verrekenbedrag NHC. Beide bedragen worden gebruikt bij bovenstaande berekening.

De divisie ForZo/JJI maakt eerst een inventarisatie van het nog openstaande ANG voor de betreffende jaren. Als een zorgaanbieder nog openstaande ANG heeft over de contractjaren 2016 en 2017, wordt contact opgenomen met de zorgaanbieder.

De opstelling van de berekening van het definitieve verrekenbedrag NHC, alsmede de specificatie van de NHC-facturatie zorgjaar, zal met de zorgaanbieders worden gecommuniceerd via Forza.