Definitieve verrekenbedragen DBBC transitieperiode en NHC.

Nieuwsbericht
8 juni 2018

De divisie ForZo/JJI is onlangs gestart met de vaststelling van de definitieve verrekenbedragen DBBC 2013 en NHC 2013. Een aantal zorgaanbieders heeft hiervan reeds een concept-berekening ontvangen. Uit de reacties die hierop volgden bleek dat een groot aantal zorgaanbieders behoefte heeft om de afrekeningen van de DBBC transitiejaren 2013 t/m 2015 in één keer te ontvangen, zodat beter aansluiting kan worden gemaakt met de totale facturatie (verdeeld naar de zorgjaren 2013 tot en met 2015).  De divisie ForZo/JJI heeft daarom besloten de vaststellingen van de definitieve verrekenbedragen DBBC transitieperiode 2013 tot en met 2015 in één keer af te rekenen. Ook de (eventuele) definitieve verrekenbedragen met betrekking tot de aanbestedingen JVZ, FZG en Tenders zullen tegelijkertijd hierbij betrokken worden. Zorgaanbieders die al een opgave hebben gekregen over alleen het zorgjaar 2013, ontvangen een aangepaste opgave van de totale facturatie (verdeeld naar de zorgjaren 2013 tot en met 2015).  

De verwachting is dat in het najaar 2018 voor alle zorgaanbieders de definitieve verrekenbedragen DBBC transitieperiode bekend zijn.   

De NHC transitie kent een langere overgangsperiode dan de DBBC transitieperiode. De definitieve verrekenbedragen NHC 2013 t/m 2017 (met betrekking tot de DBBC systematiek) worden daarom afgerekend nadat de laatste factuur (inclusief NHC) over het contractjaar 2017 is afgewikkeld. De verwachting is dat de DBBC/NHC declaraties over het contractjaar 2017 in de loop van 2019 gereed zijn. Daarna kan worden gestart met de vaststelling van de definitieve verrekenbedragen NHC voor de jaren 2013 t/m 2017. Zorgaanbieders met én DBBC én ZZP worden afgerekend conform de werkwijze van de aanbieders met alleen DBBC’s. Dit omdat in de beschikking NHC geen duidelijk onderscheid is aangebracht tussen beide financieringstromen (met betrekking tot de oude kapitaallasten). 

Alle brieven met de definitieve vaststellingen ontvangen zorgaanbieders via FORZA.