Definitieve afrekening DBBC- en NHC transitieomzet

Nieuwsbericht
19 mei 2017

In juni 2017 start de definitieve afrekening van de DBBC- en NHC transitieomzet 2013. Deze worden separaat afgerekend. Bij de DBBC’s bestaat de afrekening uit het definitieve verrekenbedrag DBBC 2013 en bij de NHC’s uit het definitieve verrekenbedrag NHC 2013. Ook worden voor de aanbestedingen JVZ en FZG de definitieve verrekenbedragen 2013 separaat vastgesteld.

Allereerst maakt de divisie ForZo/JJI een inventarisatie van alle DBBC zorgaanbieders die nog ANG 2013 in hun verantwoording hebben opgenomen. Met deze zorgaanbieders neemt de divisie  contact op om te vragen naar de reden hiervan en om te zoeken naar een oplossing. Aan zorgaanbieders die geen ANG 2013 open hebben staan, zal ForZo/JJI vooraf aan de vaststelling van de verrekenbedragen ter instemming een specificatie verstrekken. Het is de wens van ForZo/JJI dat voor het einde van 2017 van alle DBBC zorgaanbieders de verrekenbedragen 2013 zijn vastgesteld.

Het definitieve verrekenbedrag DBBC 2013 wordt bepaald door het verschil tussen de transitieomzet enerzijds en de DBBC facturatie zorgjaar 2013 plus het transitiebedrag 2013 anderzijds. Het definitieve verrekenbedrag NHC 2013 wordt bepaald door het verschil tussen de NHC transitieomzet enerzijds en de NHC facturatie zorgjaar 2013 plus het verrekenbedrag NHC 2013 anderzijds. De definitieve verrekenbedragen FZG en JVZ worden bepaald door het verschil tussen de budgetparameter omzet 2013 enerzijds en de facturatie zorgjaar 2013 plus het verrekenbedrag JVZ cq FZG 2013 anderzijds. De systematiek is eind vorig jaar tijdens een bijeenkomst met de zorgaanbieders toegelicht.