Declaraties ZZP/EP over 2016

Nieuwsbericht
17 maart 2017

In het declaratieprotocol Forensische Zorg zijn de afspraken en controles beschreven die aan de declaratie van geleverde ZZP en EP zorg zijn verbonden. Hierin staat onder meer dat de declaraties per maand ingediend moeten worden en uiterlijk binnen 18 dagen van de volgende maand.

 

Daarnaast is in dit declaratieprotocol het volgende opgenomen in artikel 2.6.3.

Termijn voor jaarafsluiting: Declaraties (inclusief correcties) moeten uiterlijk 1 april van het op de prestatieperiode volgende kalenderjaar worden ingediend.

 

Graag uw aandacht hiervoor en bij deze een oproep voor tijdige declaratie van de geleverde zorg uit 2016.