De Forensische Leerlijn breidt uit

Nieuwsbericht
6 oktober 2020

De Forensische Leerlijn is een online leeromgeving voor alle medewerkers in de forensische zorg waarin deskundigheidsbevordering en inhoudelijke kennis wordt geboden. De modules zijn toegespitst op het forensisch werken en zijn state-of-the-art. Je kunt helemaal je eigen traject bepalen; of je nu beginnend of ervaren bent, ambulant of klinisch werkt, je wilt ontwikkelen op vakgebied, binnen een thema of juist in de breedte. Er zijn modules met theoretische kennis (bijvoorbeeld over risicotaxatie-instrumenten, psychiatrische stoornissen, ...) en modules over gedrag en benadering (bijvoorbeeld omgaan met agressie, escalatie en de-escalatie, ethische kwesties, …).

De leerlijn is geschikt voor alle professionals die, rechtstreeks of indirect, werken met forensische cliënten/patiënten. Kortom: een gespecialiseerd, laagdrempelig en ruim aanbod.

Het mooie is dat je de modules op elk gewenst moment kunt volgen. Omdat ze online worden aangeboden, kun je ze op elke computer openen en kun je verder gaan waar je de vorige keer bent gebleven. Zo kun je thuis leren, maar ook tijdens nachtdiensten of in een zeldzaam rustig moment op het werk.

De leerlijn is in 2019 gestart vanuit een samenwerkingsverband tussen het EFP (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie) en GGZ Ecademy (online leeromgeving voor de GGZ), in opdracht van KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg). In de totstandkoming is gebruik gemaakt van een adviesraad die bestaat uit een afvaardiging van het hele forensisch werkveld en verschillende opleidingsinstituten. Diverse professionals uit het veld hebben kennis en expertise geleverd voor de inhoudelijke kennis en de casussen van de modules.

Om de leerlijn laagdrempelig te houden is er voor gekozen de Forensische Leerlijn kosteloos aan te bieden. Je kunt de modules dus gratis volgen! Mocht je als instelling een breder aanbod willen bieden aan je medewerkers, kun je een overeenkomst aangaan met GGZ Ecademy, waardoor medewerkers ook van andere modules en leerlijnen binnen GGZ Ecademy gebruik kunnen maken.

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het uitbreiden van thema’s en modules van de Forensische Leerlijn. Vanaf 17 september 2020 zijn, naast de bestaande thema’s over werk- en leefklimaat, risicotaxatie en -management, en psychopathologie en delictrisico, ook de thema’s ‘ketensamenwerking’ en ‘forensische wet- en regelgeving’ erbij gekomen. Ook staan er 8 nieuwe modules online:

  • Forensische scherpte
  • Ambulante forensische zorg
  • Psychiatrische stoornissen
  • LVB in de forensische zorg
  • Middelengebruik in de forensische setting
  • Introductie ketensamenwerking
  • Introductie wet- en regelgeving
  • Wet Forensische Zorg

En goed nieuws; we blijven continu kijken naar ons aanbod om het breed, compleet en actueel te houden.

Ben je inmiddels enthousiast en wil je meteen aan de slag gaan? Of ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Kijk dan op onze website: https://forensischeleerlijn.nl/