Controleplan materiele controle Forensische Zorg

Nieuwsbericht
28 mei 2020

De afgelopen maanden is door de werkgroep materiële controle FZ, bestaande uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders, Audit Dienst Rijk en de Divisie ForZo/JJI, gewerkt aan een nieuwe opzet van de materiële controle met betrekking tot de forensische zorg (ingaande per boekjaar 2020). De hieraan gekoppelde landelijke risicomatrix is op 31 maart 2020 via de nieuwsflits bekend gemaakt. De risicolijst is inmiddels beschikbaar als Excel document waardoor  zorgaanbieders dit kunnen inzetten als werkdocument om inzicht te krijgen in hoeverre deze algemene risico’s spelen binnen de eigen organisatie en hoe deze worden beheerst.

De nieuwe opzet is onlangs vastgesteld door ForZo/JJI en GGZ Nederland. Deze nieuwe opzet sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande praktijken binnen de WLZ en de ZvW maar ook op de ontwikkelingen met betrekking tot Horizontaal Toezicht. Een belangrijk uitgangspunt bij deze opzet is dat ForZo/JJI gebruik zal maken van trapsgewijze controlestappen om te waarborgen dat er geen onterecht significante verhoging van de controle en/of administratieve lastendruk voor de zorgaanbieders kan ontstaan. Als gevolg van de procesgerichte insteek van de materiele controle kunnen de detailcontroles in de toekomst worden verminderd.

In het controleplan 2020 staat de opzet van de materiële controle voor de forensische zorg. Het controleplan wordt zo snel mogelijk zowel op de website www.forensischezorg.nl en op de website van GGZ Nederland gepubliceerd.

Via deze weg dankt ForZo/JJI nogmaals diegenen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit controleplan.