Controleplan Forensische Zorg 2022

Nieuwsbericht
1 maart 2022

In aanvulling op de publicatie van de Landelijke risicolijst FZ 2022 is na consultatie met de landelijke werkgroep HT/MC vanaf nu ook het Controleplan Forensische Zorg 2022 beschikbaar. Het controleplan beschrijft op welke wijze de divisie ForZo/JJI invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid om controles uit te voeren richting de gecontracteerde forensische zorgaanbieders. In bijlage 1 bij het controleplan is een invulformat van de eerder gepubliceerde landelijke risicolijst opgenomen die zorgaanbieders moeten aanleveren voorafgaand aan de procesgerichte materiële controle. De landelijke risicolijst is een gezamenlijke aanzet tot het benoemen, uitwerken en bereiken van beheersingsdoelstellingen binnen de forensische zorg. Het is een van de middelen die partijen inzetten in hun streven naar procesgerichte beheersing en ‘First Time Right’ en daarmee naar het zoveel mogelijk voorkomen van correcties achteraf.

De wijzigingen ten opzichte van het Controleplan materiële controles forensische zorg 2020 zijn inhoudelijk beperkt. Horizontaal Toezicht is expliciet opgenomen. De methodiek van trapsgewijze controlestappen binnen de materiële controle ligt in lijn met de methodiek uit het controleplan 2020. Ten opzichte van de risicolijst 2020 is de belangrijkste wijziging dat het scoren van risico’s achterwege is gelaten. De wijze waarop de risicolijst ingevuld moet worden is opgenomen in bijlage 1 bij het controleplan.

Het Controleplan Forensische Zorg 2022 en de bijlage 1 zijn te vinden op de pagina Controleplan FZ 2022.

Vragen over deze documenten kunnen worden verstuurd naar: controleenbeheersingforzo@dji.minjus.nl.