Controlejaarplan materiële controle forensische zorg 2017

Nieuwsbericht
19 mei 2017

De divisie ForZo/JJI heeft de opdracht kwalitatief goede en doelmatige zorg in te kopen en vervolgens ook te controleren of de door zorgaanbieders geleverde prestaties en gedeclareerde zorg rechtmatig en doelmatig heeft plaatsgevonden.

Voor de controle op de door zorgaanbieders gedeclareerde en geleverde forensische zorg, heeft de divisie ForZo/JJI een controlejaarplan materiële controle forensische zorg 2017 opgesteld en vastgesteld voor externe publicatie.
 

Bij de uitvoering van de materiële controle beoordeelt de divisie ForZo/JJI of:

a. de door de zorgaanbieders in rekening gebrachte prestaties feitelijk zijn geleverd (= ‘rechtmatigheid’) en

b. die geleverde prestaties terecht zijn geleverd (was de zorg het meest aangewezen) gezien de

geestelijke gezondheidstoestand van de forensische cliënten (= medische noodzaak en doelmatigheid’).
 

Belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de materiële controle is dat deze niet mag leiden tot een significante verhoging van de controle en/of administratieve lastendruk voor zorgaanbieders. De divisie ForZo/JJI zorgt bij de uitvoering van de materiële controle ervoor dat er een reële balans bestaat tussen:

a. De mate van de te verkrijgen zekerheid voor de Divisie ForZo/JJI en

b. De controle- en administratieve lastendruk voor de zorgaanbieder.

Het controlejaarplan staat op www.forensischezorg.nl en kunt u vinden via deze link.