Concept Eindverantwoording (DBBC en ZZP/EP) 2016 (1502 aanlevering)

Nieuwsbericht
9 december 2016

ForZo/JJI is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een aantal nieuwe dan wel aangepaste formats voor de concept Eindverantwoording 2016, de zogeheten 1502 aanlevering. Gelet op het feit dat over het jaar 2016 de afspraken niet meer in budgetparameters zijn vastgelegd hoeft dit logischerwijs ook niet meer verantwoord te worden. Over de exacte wijzigingen zult u in de komende periode worden geïnformeerd.  De concept eindverantwoordingen over jaar 2016 dienen vóór 15 februari 2017 via FORZA te zijn ontvangen. ForZo/JJI streeft er naar om de concept eindverantwoordingen medio januari 2017 via FORZA beschikbaar te stellen.