Compliance t.a.v. het niet behalen van de VOV-norm in 2020 en 2021

Nieuwsbericht
2 februari 2021

Als gevolg van Covid-19 wijkt bij een aantal zorgaanbieders in 2020 de geleverde VOV-inzet af van de VOV-norm en gefactureerde verblijfsprestaties. De afwijking was niet voorzien en is een direct gevolg van de uitbraak van Covid-19 en de daarmee samenhangende coronamaatregelen van het Rijk en de veiligheidsregio’s, welke zijn vertaald naar de forensische instellingen.
De zorgaanbieders en het Ministerie van Justitie en Veiligheid willen graag vooraf duidelijkheid over de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. De afgelopen tijd is door de werkgroep materiële controle FZ, bestaande uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de Divisie ForZo/JJI, gewerkt aan afspraken omtrent het proces en verantwoording in het kader van de materiële controle (boekjaar 2020) in relatie tot het niet behalen van de VOV-ratio in verband met Covid-19.

Wanneer uit interne monitoring blijkt dat de zorgaanbieder de NZa netto-normen met betrekking tot VOV-verblijfsintensiteiten niet dreigt te halen of niet kunnen worden gehaald, dient de zorgaanbieder haar contactpersoon (bv. financieel adviseur) binnen DJI tijdig hierover te informeren. Dit geldt tevens ook voor 2021.

Voor de gemaakte afspraken verwijzen wij u naar dit bestand. Voor de melding en onderbouwing is een format in Excel ontwikkeld.