Compensatie tariefafslag 2015/2016

Nieuwsbericht
26 juni 2017

In de brief van 21 december 2016 met kenmerk 2029207 is GGZ-Nederland geïnformeerd over het compenseren van het verschil tussen de tariefsafslagen 2015 en 2016 voor de deelprestaties behandeling en dagbesteding voor de FPC’s en ook voor de deelprestatie behandeling voor DBBC’s zonder verblijf bij de OFZ.

In deze brief staat dat de compensatie wordt gebaseerd op de stand van de goedgekeurde facturen per 1 juli 2017 van de DBBC’s die zijn geopend in 2015 en waarvan een deel is doorgelopen in 2016. Vanaf 1 juli as. begint  de divisie ForZo/JJI met het berekenen van de te verstrekken compensatie en het hierover informeren van de zorgaanbieders die dit betreft.

Voor de goede orde: DBBC’s die zijn geopend in 2015 en deels doorlopen in 2016 maar die nog niet zijn gefactureerd op 1 juli 2017 komen niet meer voor de compensatie in aanmerking.