Compensatie tarief overloop DBBC 2015-2016

Nieuwsbericht
13 januari 2017

Door de brancheorganisatie GGZ-Nederland is in brieven van 20 oktober 2016 en 3 november 2016, namens de DBBC-zorgaanbieders, een verzoek ingediend bij de divisie ForZo/JJI ter compensatie van de tariefscorrecties in 2015 en 2016.

Op 21 december 2016 is GGZ-Nederland geïnformeerd over het besluit van de divisiedirecteur ForZo/JJI ten aanzien van dit verzoek. In dit besluit is vastgelegd dat, gegeven de budgettaire ruimte die in 2016 incidenteel beschikbaar is, de deelprestaties behandeling (25%) en dagbesteding (15%) voor de FPC’s evenals de deelprestatie behandeling voor DBBC’s zonder verblijf bij de OFZ (15%) in aanmerking komen voor compensatie van het verschil tussen de tariefsafslagen 2015 en 2016 voor het deel van de DBBC dat in 2016 wordt gerealiseerd.

Berekeningsmethodiek:

deel 2016 van DBBC's
die zijn geopend in 2015

x

percentage
compensatie

=

bedrag
compensatie

Het deel 2016 wordt hierbij bepaald conform de berekeningswijze van de verrekenbedragen 2011 en 2012. Op basis van de totale duur van de DBBC wordt deze verhoudingsgewijs gesplitst naar de duur vanaf de start in 2015 tot aan de jaargrens en vanaf de jaargrens tot aan het einde van de DBBC. De compensatie wordt berekend over de waarde van het laatstgenoemde deel.

De uiteindelijke compensatie wordt gebaseerd op de stand van de goedgekeurde facturen per 1 juli 2017 van de DBBC’s die zijn geopend in 2015 en waarvan een deel doorliep in 2016. Hiermee is er voldoende tijd om deze DBBC’s, die uiterlijk 31 december 2016 zijn afgesloten, te factureren. DBBC’s die zijn geopend in 2015 maar nog niet zijn gefactureerd op 1 juli 2017 komen niet meer voor de compensatie in aanmerking.

De divisie ForZo/JJI informeert per brief z.s.m. na 1 juli 2017 de betreffende zorgaanbieder over de definitieve compensatie. Op basis van deze brief vindt de betaling van de compensatie plaats.

De te ontvangen compensatie heeft betrekking op het boekjaar 2016. Omdat betaling pas in 2017 plaatsvindt, moeten de zorgaanbieders in de balans per ultimo 2016 hiervoor een “nog te ontvangen” bedrag opnemen. Het “nog te ontvangen” bedrag wordt gebaseerd op de reeds goedgekeurde facturen 2016 en de opgave OHW / ANG per 31 december 2016, voor het deel 2016 van de DBBC’s die zijn geopend in 2015 en zijn doorgelopen in 2016.