Bijstelling voorfinanciering op basis van Q2 verantwoording (DBBC)

Nieuwsbericht
6 juli 2021

Jaarlijks wordt op basis van de Q2 verantwoording van DBBC-aanbieders door de divisie ForZo/JJI beoordeeld of een bijstelling van het bedrag ter voorfinanciering van het onderhandenwerk (OHW) nodig is. Door de komst van het zorgprestatiemodel per 1-1-2022 wordt het mogelijk om op maandelijkse basis te factureren. De divisie ForZo/JJI zal het bedrag ter voorfinanciering met betrekking tot de DBBC systematiek in het jaar 2022 daarom dan ook teruggevorderen. Om geen grote aanpassingen meer te doen met betrekking tot het voor te financieren bedrag heeft de divisie Forzo/JJI besloten in 2021 de hierna volgende afwijkende procedure te hanteren. Er zal alleen nog een bijstelling van het voor te financieren bedrag OHW voor 2021 plaatsvinden als de mutatie groter is dan 15% (positief dan wel negatief) ten opzichte van het bedrag ter voorfinanciering van 2020.