Bijeenkomst capaciteit forensisch beschermd wonen

Nieuwsbericht
18 maart 2021

Afgelopen jaren is de capaciteitsbehoefte forensisch beschermd wonen (FBW) sterk toegenomen. Met name in de Randstad en de grote steden is er geregeld sprake van krapte. Ook zijn er enkele specifieke categorieën justitiabelen die landelijk lastig plaatsbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat de plaatsende instanties soms moeten kiezen voor second best alternatieven, maar het zorgt ook voor verstopping in de forensische keten (waaronder de tbs). De divisie ForZo/JJI heeft de opdracht gekregen zorg te dragen voor een FBW-aanbod dat passend is in capaciteit en kwaliteit.

DJI organiseert daarom een digitale bijeenkomst waar zij gecontracteerde FBW-aanbieders voor uitnodigt:
1. die geregeld een wachtlijst hebben voor FBW-plaatsingen;
2. die recent hebben aangegeven capaciteit te willen uitbreiden.

Middels deze Nieuwsflits wil DJI daarnaast ook alle overige gecontracteerde FBW-aanbieders gelegenheid geven zich aan te melden.

Het doel van de bijeenkomst is de zorgaanbieders te informeren over het ervaren tekort. Ook hoort DJI graag van de zorgaanbieders welke (on)mogelijkheden zij zien i.h.k.v. het realiseren van meer/passende capaciteit. Daarnaast wil DJI zorgaanbieders informeren over wat er in het werk wordt gesteld door JenV en DJI om ervaren knelpunten te verminderen.

De digitale bijeenkomst vindt plaats op 25 maart 2021 van 10:00 uur tot 11:30 uur. Zorgaanbieders zijn hiervoor van harte uitgenodigd en kunnen zich aanmelden door uiterlijk maandag 22 maart 2021 een mail te sturen naar inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.

In de week van de bijeenkomst zal iedereen die zich aangemeld heeft de agenda en een link voor de digitale bijeenkomst ontvangen.