Beschik- en bereikbaarheid medewerkers divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

Nieuwsbericht
18 maart 2020

Gezien de huidige situatie in Nederland rondom het coronavirus werken de medewerkers van de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen voor zover mogelijk vanuit huis. De inkoop en financiële contactpersonen van het SIC zijn zoals zorgaanbieders gewend zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Ingeplande overleggen zullen niet fysiek meer plaats vinden maar via andere communicatie middelen voor zover mogelijk. Indien nodig worden zorgaanbieders daar tijdig over geïnformeerd.

De gevolgen van deze nieuwe situatie voor de deadlines m.b.t. verantwoording Q1 2020 (1 mei) en de eindverantwoording 2019 (1 juni) zijn vanuit DJI bezien beperkt.
Vooralsnog hanteren wij de gepubliceerde deadlines.
Zodra de aanlevering van de verantwoording mogelijk is, wordt u hierover geïnformeerd.