Bereid je voor op de aanbesteding 2018

Nieuwsbericht
28 juli 2017

De afgelopen maanden is de divisie ForZo/JJI bezig geweest met de voorbereidingen voor de inkoop forensische zorg 2018. Hierover hebben wij steeds het veld geïnformeerd mede via de marktconsultaties. Om ervoor te zorgen dat u voorbereid de aanbesteding in kan gaan, deelt ForZo/JJI hierbij alvast een deel van de stukken die u bij de aanbesteding dient aan te leveren:

  • Gedragsverklaring aanbesteden (GVA), niet ouder dan twee jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van inschrijving
  • WTZi-toelating die betrekking hebben op de prestaties van de inschrijving (verblijf, behandeling, begeleiding)
  • Uittreksel handelsregister, op het tijdstip van inschrijving niet ouder dan 6 maanden
  • Kopie kwaliteitscertificaat: HKZ, ISO 9001 of ISO Healthcare 15224
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) met een minimale dekking van € 2.500.000 per aanspraak
  • Beroepsaansprakelijkheid (BAV) met een minimale dekking van € 2.500.000 per aanspraak bij klinische zorg en ambulante behandeling en met een minimale dekking van € 500.000 bij verblijfszorg en begeleiding.                                                                                              

Let op: Alle bewijsstukken dienen geldig te zijn op het moment van inschrijving, controleer de geldigheidsduur goed. De definitieve eisen zullen worden vermeld in de aanbestedingsleidraad waarvan de publicatie gepland staat op 22 augustus 2017.