Beëindiging voorbereiding van de aanbestedingstrajecten voor Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis

Nieuwsbericht
30 maart 2020

In verband met de situatie rond het Coronavirus heeft DJI besloten de voorbereiding voor de aanbestedingstrajecten voor Verdiepingsdiagnostiek (VD) en Volledig Pakket Thuis (VPT) in de huidige vorm te beëindigen. De vorm en inhoud van de geplande aanbestedingstrajecten zouden niet passend zijn bij de huidige situatie. De ontwikkelingen van dit moment en de onzekerheid die hier mee samenhangt, maken dat het ook niet mogelijk is op korte termijn aangepaste aanbestedingen te publiceren. Vanaf 2021 zal DJI zich beraden op een toekomstige aanbesteding voor VD en VPT (in een nieuwe vorm). Het aanbestedingstraject voor VD zal daarbij aansluiten op het nieuwe zorgprestatiemodel dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Hierover zal te zijner tijd via forensischezorg.nl bericht worden.

Om te voorkomen dat VD en VPT per 1 augustus 2020 volledig wegvalt, zal DJI binnenkort contact opnemen met de huidige aanbieders van VD en VPT over de zorgcontinuïteit.