Adresgegevens in Ifzo

Nieuwsbericht
23 juli 2020

Naar aanleiding van contact tussen een gemeente en DJI/DIZ over een zorglocatie voor verblijfszorg in de betreffende gemeente die niet bekend was bij de zorginkoper en DIZ (plaatsingsverantwoordelijk), blijkt nu dat meerdere zorgaanbieders niet alle locaties in Ifzo hebben gezet. Dit is wel de afspraak zoals opgenomen in de raamovereenkomst die de zorgaanbieder heeft gesloten met divisie ForZo/JJI (art. 3.2).

Graag uw aandacht om alle zorglocaties waar forensische cliënten geplaatst worden, juist te vermelden in Ifzo. Dit is ook van toepassing voor die locaties die in onder-aanneming door een gecontracteerde zorgaanbieder zijn benoemd/aangenomen. Het up-to-date houden van deze informatie is belangrijk en kan voorkomen dat er onrust gaat ontstaan bij een gemeente, omdat de juiste informatie niet bekend is. 

Als in de toekomst een nieuwe locatie in gebruik genomen gaat worden, dienen DIZ en de zorginkoper hiervan op de hoogte gesteld te worden.