Actiepunten Manifest van Lunteren geëvalueerd door Divisie Individuele Zaken (DIZ)

Nieuwsbericht
11 april 2019

Recent is door DIZ een van de actiepunten uit het Manifest van Lunteren geëvalueerd met een mooie uitkomst, namelijk  dat alle FPC’s op een goede wijze uitvoering geven aan de in het actiepunt voorgestelde werkwijze. Het actiepunt zag op de verlengingsadviezen. Hierin zouden vanaf 2014 de volgende zaken moeten worden opgenomen:

  • Scherpe duiding van het risicoprofiel waarmee het gevaarscriterium beter onderbouwd wordt.
  • Inzicht in de vraag wat het FPC de afgelopen periode heeft gedaan met de aanwijzingen van de rechtbank uit de voorgaande verlengingszitting.
  • Indien aanwijzingen van de Rechtbank niet konden worden opgevolgd wordt expliciet verantwoord waarom dat naar het oordeel van de kliniek niet kon.
  • Als de kliniek in het uitvoeren van de aanwijzingen van de Rechtbank aanloopt tegen vertragingen wordt helder en duidelijk verantwoord welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.

Per FPC zijn vijf verlengingsadviezen op inhoud doorgenomen. De conclusie is dat de FPC’s op goede wijze uitvoering geven. En bovengenoemde punten opnemen in hun verlengingsadviezen. In het Manifest van Lunteren, dat werd opgesteld en ondertekend  in 2013, waren vele actiepunten opgenomen die moesten bijdragen aan het de kwaliteit van de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel en het verkorten van de behandelduur in de tbs. De meest van deze actiepunten zijn inmiddels, mede door  deze evaluatie, uitgevoerd.