Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2021 en vragenlijsten AO/IC 2021

Nieuwsbericht
21 december 2021

De divisie ForZo/JJI heeft de accountantsprotocollen voor het boekjaar 2021 gepubliceerd. De doorgevoerde aanpassingen ten opzichte van het boekjaar 2020 zijn verlichtend voor de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Naast enkele tekstuele aanpassingen zijn de volgende (belangrijkste) wijzigingen doorgevoerd, namelijk:

  • Door de overgang van DBBC-systematiek naar het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 vervalt het Onderhanden werk (OHW) als object van onderzoek voor de externe accountant. 
  • Het laten vervallen van een aantal toetsingscriteria door ingebouwde controles in het facturatiecontrolesysteem (FCS) van de divisie ForZo/JJI;
  • Ontheffing van de omzetverantwoording indien één van de omzetstromen (DBBC of ZZP/EP/VPT) kleiner is dan €50.000 en de andere omzetstroom minimaal €125.000 bedraagt. Hierin wordt de omzet DBBC aangemerkt als een omzetstroom en het totaal van omzet ZZP/EP/VPT aangemerkt als een omzetstroom.

De accountantsprotocollen zijn beoordeeld en uitvoerbaar bevonden door de vertegenwoordigers uit het accountantsveld (Coziek en COPRO).