Aanvullende informatie Doelmatigheidsinstrument

Nieuwsbericht
25 mei 2021

De Werkgroep Doelmatigheid heeft de afgelopen maanden gesproken over de doorontwikkeling van het doelmatigheidsinstrument.
Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de forensische zorgaanbieders, de Nederlandse GGZ en DJI.
Conform het addendum dat vorig jaar is uitgegeven voor het doelmatigheidsinstrument, is het instrument verder ontwikkeld en zijn aanvullende afspraken gemaakt.
Op de website van de forensische zorg is een document gepubliceerd dat aanvullende informatie geeft over het huidige doelmatigheidsinstrument voor 2021.
Naast een aanvullende toelichting, geeft dit document ook antwoord op een aantal veel gestelde vragen door het veld.